شاید شما هم سر و کارتان با مترجم گوگل افتاده باشد. و از ترجمه‌های عجیب و غریب آن خنده‌تان گرفته باشد.

بد نیست این عکس را هم ببینید. کاربر خواسته است این جمله به انگلیسی ترجمه شود: «ایران پیروز خواهد شد» . و گوگل جواب داده است...

خودتان ببینید!

مترجم گوگل  

نوشته شده در تاریخ 24 آذر 91    | توسط: پویا کام    | طبقه بندی: مطالب حاشیه‌ای،     | دیدگاه()